สถานที่ตั้ง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
เลขที่ 21 หมู่ 6 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

เลขที่ ๒๑ หมู่.๖ ตำบล.สามพราน อำเภอ.สามพราน จังหวัด.นครปฐม ๗๓๑๑๐

เบอร์ติดต่อ(ที่ทำการ): ๐๓-๔๓๘-๕๕๖๖-๗
เบอร์ติดต่อ(ผู้อำนวยการ): ๐๘-๑๙๒๓-๖๒๘๙

แผนที่ตั้งหน่วยงาน